Advokaten vurderer gerne din sag gratis !

01-10-2014

 

I Nordjyske Stiftstidende d. 29. september 2014 kunne vi læse en god artikel med overskriften ”Gode råd ganske gratis”

Artiklen belyste borgernes mulighed for at besøge den offentlige retshjælp og få gratis råd.

”Et gratis formøde”

Et af de forhold artiklen ikke nævner er, at det meget ofte vil være muligt at få en advokat til at vurdere en konkret sag. Rigtig mange advokater tilbyder det vi kalder ”et gratis formøde”. Her kan man sammen med advokaten få sagen gennemgået - ganske kort, og få de første råd – og få vurderet, hvad der kan gøres i en given sag – eller om der overhovedet er en sag.

Det handler ofte om alvorlige mangler ved det hus, man netop har købt, om udlejer, der ikke vil tilbagebetale depositum, en forælder, der har søgt om ændret bopæl for et fælles barn eller lignende forhold.

På et sådant ”gratis formøde” vil advokaten også kunne fortælle om muligheden for at søge retshjælp og eventuel fri proces. På den måde kan det give et overblik over, hvad det kan komme til at koste at køre en sag. Som det korrekt nævnes i ovennævnte artikel, da er alle advokater forpligtet til at give et prisoverslag. Dette skal fremgå af en ordrebekræftelse, som du modtager inden sagen startes op. 

Retshjælpsforsikring

Rigtig mange har en retshjælpsforsikring på den genstand en sag vedrører.

Langt de fleste sager vi ser, vedrører mangler ved fast ejendom, køb af en bil, campingvogn, en hest eller lignende, hvor det købte ikke lever op til forventningerne. Her vil der næsten altid være knyttet en retshjælpsdækning til forsikringen, som vil dække omkostningerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken dækning netop din forsikring har, da de fleste forsikringer har en maksimum dækning.

Det kan derfor være en god ide, at tage en kopi af policen med til advokaten, når I holder møde med henblik på at få sagen vurderet.

Retshjælpsdækning kan også tegnes i erhvervsforhold. Desværre ser vi dog fortsat flere erhvervsforsikringer, hvor der ikke er knyttet retshjælpsdækning til.

Dette er derfor en opfordring til, at få forsikringerne tjekket igennem, dels for hvilke dækninger der gælder, men også, hvad dækningerne omfatter.

Er der en retshjælpsdækning på en forsikring, er det vigtigt at vide, hvad retshjælpen omfatter:

Retshjælpsforsikringen dækker det arbejde, advokaten har i forbindelse med en sag, der behandles ved Retten. Almindelig rådgivning dækker forsikringen ikke.

At der meddeles retshjælpsdækning til en retssag indebærer, at du som forsikringstager, inden for beløbsgrænsen, ikke selv skal betale for advokatens arbejde. Du skal dog betale din selvrisiko, der typisk er 10%. De fleste forsikringer har en beløbsgrænse på mellem kr. 125.000 – 150.000.

Advokaten må således som udgangspunkt ikke beregne sig yderligere salær, end det forsikringen dækker.

Skal der afholdes omkostninger til eventuelle sagkyndige vurderinger i form af syn og skøn dækkes disse omkostninger ligeledes inden for beløbsgrænsen.

Her på kontoret tilbyder vi altid et gratis formøde.

Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at sende dit spørgsmål i nedenstående beskedfelt.