Erhverv

Advokatfirmaets jurister rådgiver dagligt repræsentanter for alle typer erhvervsvirksomheder, såvel håndværksvirksomheder, producerende virksomheder, entreprenørvirksomheder, handelsvirksomheder, m.v. Rådgivningen omfatter alle vitale beslutninger i forhold til virksomhedens drift, HR-forhold, forholdet til offentlige myndigheder, selskabsjura, m.v. Vi deltager også i bestyrelsesarbejde.