Familie / dødsbo

Advokatfirmaets jurister bistår dagligt adskillige privatkunder med juridiske dispositioner og beslutninger, der relaterer sig til privatlivet, såsom bolighandel, ægtepagt, testamente, skilsmisse, dødsbobehandling, behandling af relationer til pengeinstitutter og offentlige myndigheder, m.v.