Landbrug

Samtlige advokatfirmaets jurister har daglig kontakt med repræsentanter for alle typer landbrugsvirksomheder samt flere af landbrugserhvervets følgevirksomheder. Vi medvirker som rådgivere, i gårdbestyrelser, og ekspederer årligt et stort antal landbrugshandler, ligesom vi varetager landmændenes interesser, når der skal gennemføres principielle drøftelser med offentlige myndigheder, retssager, kriserådgivning m.v.