Der kan opstå mange juridiske problemstillinger i forbindelse med opstart, drift og lukning af selskaber. Vi kan hjælpe dig med at løse dine problemstillinger og besvare dine spørgsmål, uanset hvilken type af selskab, som du bruger til at drive din virksomhed. Det kan eksempelvis være spørgsmål om:

 • Hvilke oplysninger må jeg indhente om en ansøger i forbindelse med ansættelsessamtalen?
 • Hvor lang tid må jeg opbevare oplysningerne om en ansøger?
 • Hvordan bør stillingsbetegnelsen formuleres, så man undgår flest mulige problemer med ændringer i ansættelsesforholdet
 • Hvad skal der stå i et ansættelsesbevis for at det overholder lovgivningen og får at jeg som arbejdsgiver undgår at betale godtgørelse og erstatning?
 • Kan jeg indgå en konkurrenceklausul med min arbejdstager og hvad er betingelserne for dette?
 • Kan jeg indgå en kundeklausul med min arbejdstager og hvad er betingelserne for dette?
 • Hvad er reglerne for deltidsansatte?
 • Skal jeg have en whistleblowerordning?
 • Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til mine ansatte, hvis jeg vil overdrage min virksomhed til en ny ejer?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg opsiger en medarbejder?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil bortvise en medarbejder?
 • Hvad er reglerne for sygemelding af en medarbejder?
 • Hvad er opsigelsesvarslet for funktionærer?
 • Hvad siger den nye ferielov?
Kontakt os