fbpx
Forpagtning af landbrugsjord

En stor del landbrug forpagter deres jord ud til kolleger. Vi har gennem arbejde for landbrugsrådgivningscentre og udøvelse af selvstændig landbrugsaktivitet kendskab til de problemer og spørgsmål, der kan opstå af juridisk karakter i forbindelse med udarbejdelse af aftaler mellem bortforpagter og forpagter samt i det løbende kontraktforhold mellem parterne. Det kan eksempelvis være spørgsmål om

 • Må jorden videreforpagtes til tredjemand?
 • Kan jeg videreforpagte betalingsrettighederne?
 • Skal det forpagtede areal kunne dyrkes konventionelt eller økologisk?
 • Skal vi aftale, at betalingsrettigederne kan pantsættes af forpagter?
 • Skal der stilles sikkerhed for betalingen?
 • Hvordan skal betalingen forfalde og hvornår
 • Skal kontrakten kunne opsiges og med hvilket varsel?
 • Hvad skal der ske, hvis betalingen ikke kommer til det aftalte tidspunkt?
 • Skal der kunne indgås miljøaftaler?
 • Må der laves aftale om gyllemodtagelse fra tredjemand?
 • Hvilke regler skal der gælde, hvis en af parterne dør i forpagtningsperioden?
 • Hvad skal ske, hvis en af parterne går konkurs?
 • Må der fjernes sten eller andre råstoffer fra ejendommen?
 • Hvordan skal en opstået tvist afgøres mellem parterne?
Kontakt os