fbpx

En landbruger kan opleve, at hele eller dele af ejendommen på et tidspunkt skal eksproprieres af statslige- eller kommunale myndigheder. Det kan ske i forbindelse med udlægning af dele af ejendommens areal til vej, eller hvis der skal nedlægges forsyningsledninger på ejendommen. Vi har erfaring med at hjælpe landmænd i sager vedrørende ekspropriation ligefra taksationskommissionen til endelig domstolsprøvelse. Der kan i forbindelse med ekspropriationssager opstå mange spørgsmål, som vi kan være med til at besvare:

  • Er der lovhjemmel til ekspropriationen?
  • Kan jeg få erstatning i forbindelse med ekspropriationen?
  • Kan jeg få dækning af omkostninger til sagkyndig bistand?
  • Kan jeg få retshjælpsdækning fra forsikringsselskab til at føre min sag?
  • Hvordan fastsættes den erstatning, jeg kan eventuelt kan få ved ekspropriationen?
  • Hvis jeg har lidt driftstab ved ekspropriationen, kan jeg få det godtgjort?
  • Hvis jeg har pant i ejendommen, kan jeg så få erstatning i forbindelse med ekspropriationen?
  • Kan gæsteprincippet fraviges?
Kontakt os