fbpx

Som udlejer til erhvervslejere kan der opstå mange juridiske forhold, som du bør få afklaret i i forbindelse med indgåelsen af en lejeaftale med din lejer og det efterfølgende lejeforhold. Vi kan hjælpe dig med at løse disse problemstillinger eller besvare de spørgsmål, du måtte have vedrørende dine lejere. Det kan være spørgsmål såsom

 • Er min lejeaftale med lejeren omfattet af erhvervslejeloven?
 • Hvad betyder det, at lejemålet er erhvervsbeskyttet?
 • Kan jeg fravige erhvervslejeloven?
 • Hvilke muligheder har jeg for at opsige lejeren?
 • Hvilke muligheder har jeg for at smide lejeren ud uden varsel?
 • Hvilken adgang har jeg til at besigtige lejemålet?
 • Kan jeg overvælte den udvendige vedligeholdelse af lejemålet til lejeren?
 • Hvilke rettigheder har min lejer, hvis lejemålet brænder?
 • Hvilken adgang har jeg til at ændre i lejevilkårene?
 • Hvilke regler gælder for forhøjelse af lejen for det lejemål, jeg udlejer?
 • Hvilket varsel skal lejer have, hvis jeg vil forhøje lejen?
 • Kan jeg begrænse lejers ret til at fremleje lejemålet?
 • Hvilke regler gælder der for lejeres ret til at afstå og genindtræde i lejemålet?
 • Hvilken stand, kan jeg kræve, at lejemålet afleveres i?
 • Hvordan laver jeg en fraflytningsopgørelse og hvad skal der stå i den?
 • Skal jeg lade ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, momsregistrere?
 • Hvilke regler gælder der for lejemålets forsyning med varme, vand og el?
 • I hvilket omfang kan jeg ændre i lejemålet eller lave forbedringer heri?
 • Kan jeg indbringe en sag for boligretten og hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg af lejeren er indbragt for boligretten?
Kontakt os