fbpx
Entrepriseret

Der kan for bygherre og entreprenører opstå mange spørgsmål af juridisk karakter i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt eller under det løbende kontraktforhold. Vi har både repræsenteret bygherre samt entreprenører i større og mindre byggeprojekter og er opdateret på AB 18. De spørgsmål eller problemstillinger vi kan være med til at løse kan fx være:

 • Kan jeg hæve kontraktforholdet med min entreprenør?
 • Hvad er ansvaret for mig som hovedentreprenør i hovedentrepriser, som totalentreprenør i totalentreprise eller entreprenør i fagentrepriser?
 • Kan jeg trække på den garanti, som bygherren har stillet?
 • Kan jeg trække på den garanti, som entreprenøren har stillet?
 • Hvilke forsikringer bør tegnes i forbindelse med byggeprocessen?
 • Hvad sker der, hvis entreprenøren kommer i økonomiske vanskeligheder, herunder går konkurs?
 • Kan jeg påberåbe mig de mangler, som jeg har konstateret i forbindelse med gennemgangen af byggeriet?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg oplever at byggeriet bliver forsinket?
 • Kan jeg kræve projektmangler udbedret?
 • Hvornår overgår risikoen for hændelige skader på materialer, som skal anvendes til byggeriet?
 • Hvornår har jeg ret til som entreprenør at standse arbejdet?
 • Hvornår har jeg som entreprenør ret til at forcere arbejdet eller forceringspligt?
Kontakt os