fbpx
Familieret

Advokatfirmaet Skaarup beskæftiger sig med alle almindelige advokatopgaver, men på en måde der har fokus på resultater, merværdi for kunden, samtidigt med at der fokuseres på kundens omkostningsniveau og begrebet ventetider!

Samtlige vore medarbejdere, advokater såvel som øvrige samarbejder med engagement om at give samtlige Advokatfirmaet Skaarups kunder en oplevelse af effektivitet, købmandssans og serviceniveau.

Advokatfirmaet Skaarups juridiske medarbejdere besidder hver egne specialer, men mestrer al generel rådgivning af samtlige advokatfirmaets kunder på et højt fagligt og etisk niveau.

Advokatfirmaet Skaarups advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark, er medlemmer af Advokatsamfundet, og er omfattet af lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning tegnet i Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N.

Advokatfirmaet Skaarup anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Skaarup er en enkeltmandsvirksomhed og drives under cvr.nr. 74 82 35 13.

Bankoplysning: Sparekassen Danmark, konto 9070 – 1620080175.

Vi har klientkonti i Sparekassen Danmark, Nordea Danmark, Ringkøbing Landbobank A/S, Dronninglund Sparekasse, Spar Nord Bank A/S, Jyske Bank A/S, Danske Bank A/S. Med mindre andet aftales, vil betroede midler i din sag, blive indsat i et af disse pengeinstitutter.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantidækning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiordningens hjemmeside www.gii.dk. 

Advokatfirmaet Henrik Skaarup er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, herunder klageadgang til Advokatnævnet. Det betyder, at eventuel klage over opgavens udførelse samt afregning kan indsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Advokatnævnet kan endvidere kontaktes via www.advokatnævnet.dk eller telefon 33969798.

Klik her for at læse vores forretningsbetingelser.

Kontakt os