fbpx
Forsikringer

Der kan opstå mange juridiske problemstillinger, når man tegner eller har tegnet forsikring. Det gælder uanset hvilken type af forsikring, man tegner. Vi kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål, uanset

om du står for at skulle tegne forsikring eller har tegnet forsikring allerede. Det kan være spørgsmål såsom:

 • Hvilken type af oplysninger må forsikringsselskabet indhente om mig?
 • Har forsikringsselskabet givet en begrundelse for deres afslag på at tegne forsikring?
 • Kan forsikringsselskabet afslå at dække min skade, fordi de mener, at jeg har givet urigtige oplysninger til dem?
 • Kan forsikringsselskabet fravige bestemmelserne i forsikringsaftaleloven?
 • Fra hvilket tidspunkt hæfter forsikringsselskabet, når jeg har tegnet forsikringen?
 • Kan jeg stadig kræve at forsikringen dækker min skade, hvis jeg ikke har betalt forsikringspræmien?
 • Hvis forsikringen ophører, har jeg så ret til at få ristorno eller tilbagebetaling af den forsikringspræmie, jeg har betalt?
 • Kan forsikringsselskabet begrænse sit ansvar for en indtrådt skade, hvis skaden skyldes min uagtsomhed?
 • Hvilke pligter har jeg, hvis der indtræder en skade, som er dækket af min forsikring?
 • Hvornår kan jeg kræve at få udbetalt min forsikringssum?
 • Må forsikringsselskabet kontakte mig uanmodet?
 • Hvilke oplysninger skal jeg have af forsikringsselskabet, hvis jeg køber forsikringen på nettet?
 • Hvad betyder at jeg har tegnet nyværdiforsikring eller sumforsikring?
 • Hvad betyder det, at jeg er underforsikret eller har dobbeltforsikring?
Kontakt os