fbpx

Landbrugsvirksomhed er betinget af miljøvirksomhed for at blive drevet. Der kan opstå mange problemstillinger eller spørgsmål i forbindelse med et landbrugs miljøforhold, som vi kan være behjælpelig med at besvare:

  • Hvad kræves for at få omlægning af produktionen?
  • Kan udvidelse ske uden miljøgodkendelse?
  • Hvad skal jeg gøre, hvis der rejses sag om forurening?
  • Kan der opnås forsikringsdækning af ansvaret ved forureningen?
  • Hvem har vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til vandløb?
  • Kan jeg gå fri af bødesag vedrørende krydsoverensstemmelse?
  • Hvilke krav skal være opfyldt i forbindelse med etablering af biogasanlæg?
  • Hvad kan jeg gøre som nabo, der er påvirket af etableringen af et biogas-, solcelle- eller vindmølleanlæg?
  • Hvad er straffen for at fjerne et jorddige?
  • Kan jeg blive påbudt at reetablere skov efter planloven eller naturbeskyttelsesloven?
Kontakt os