fbpx
Immaterialret

For mange virksomheder er det af stadig større betydning at få beskyttet deres navn og andre forretningskendetegn. Der kan i forbindelse med opnå beskyttelse af ens forretningskendetegn opstå mange juridiske problemstillinger og spørgsmål. Vi er klar til at hjælpe med at løse problemstillingerne og besvare spørgsmålene

 • Er det produkt, jeg har skabt, patenterbart?
 • Har vi ophavsret til det værk, vi har fremstillet?
 • Kan jeg opnå beskyttelse til det varemærke, vi har udformet?
 • Hvem har retten til opfindelser udviklet i et arbejdsforhold?
 • Hvad gør vi, hvis vi får en besked om, at vi har krænket tredjemands rettigheder?
 • Hvordan sikrer vi os kontrol over en licenstagers brug af vort varemærke?
 • Kan jeg overdrage mine rettigheder og forpligtelser i henhold til en varemærkelicensaftale?
 • Hvad sker der, hvis jeg ikke bruger mit varemærke?
 • Kan jeg gøre indsigelser mod andres ansøgning om at få et varemærke registreret?
 • Hvor lang tid er mine rettigheder beskyttet og kan jeg forny beskyttelsen?
 • Kan jeg overdrage mine rettigheder
 • Kan der foretages udlæg i mine rettigheder?
Kontakt os