ADVOKATFIRMAET HENRIK SKAARUP – Meget mere end blot et ordinært advokatfirma!

Advokatfirmaet beskæftiger sig med alle almindelige advokatopgaver, men på en måde der har fokus på resultater, merværdi for kunden, samtidigt med at der fokuseres på kundens omkostningsniveau og begrebet ventetider!

Samtlige vore medarbejdere, advokater såvel som øvrige samarbejder med engagement om at give samtlige advokatfirmaets kunder en oplevelse af effektivitet, købmandssans og serviceniveau.

Advokatfirmaet Henrik Skaarups juridiske medarbejdere besidder hver egne specialer, men mestrer al generel rådgivning af samtlige advokatfirmaets kunder på et højt fagligt og etisk niveau.

Advokatfirmaet Henrik Skaarups advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark, er medlemmer af Advokatsamfundet, og er omfattet af lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning tegnet i Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N.

Advokatfirmaet Henrik Skaarup anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokatfirmaet Henrik Skaarup er en enkeltmandsvirksomhed og drives under cvr.nr. 74 82 35 13.

Bankoplysning: Sparekassen Vendsyssel, konto 9070 - 1620080175.